Gubitak sluha ilustracija 3

KONDUKTIVNI GUBITAK SLUHA

Konduktivni ili vodljivi gubitak sluha se događa kada zvuk neučinkovito putuje od vanjskog uha do bubnjića i kostiju srednjeg uha.

Gubitak sluha ilustracija 2

SENZORINEURALNI GUBITAK SLUHA

Senzorineuralni gubitak sluha događa se kada postoji oštećenje unutrašnjeg uha ili živčanih vlakana na putu od uha do mozga.