Slušni aparati i održavanje

SLUŠNI APARATI I ODRŽAVANJE

Naučite nešto više o osnovnom načinu rukovanja i održavanja slušnih aparata, kroz jednostavne video upute.

ZAMJENA BATERIJE (BTE – IZA UŠNI MODELI)

Kako pravilno zamijeniti bateriju u vašem BTE slušnom aparatu.


Detaljne upute mogu varirati u zavisnosti od tačnog modela vašeg slušnog aparata. Provjerite upute za korištenje vašeg slušnog aparata ukoliko imate nedoumica.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE SLUŠNOG APARATA (BTE – IZA UŠNI MODELI)

Kako uključiti/isključiti vaš BTE slušni aparat.


Detaljne upute mogu varirati u zavisnosti od tačnog modela vašeg slušnog aparata. Provjerite upute za korištenje vašeg slušnog aparata ukoliko imate nedoumica.

ZAMJENA FILTERA (BTE – IZA UŠNI MODEL)

Kako zamijeniti filter u vašem BTE slušnom aparatu.


Detaljne upute mogu varirati u zavisnosti od tačnog modela vašeg slušnog aparata. Provjerite upute za korištenje vašeg slušnog aparata ukoliko imate nedoumica.

SLUŠNI APARATI KOJI SU U UHU

ZAMJENA BATERIJE (ITE – UŠNI MODEL)

Kako pravilno zamijeniti bateriju u vašem ITE - ušnom slušnom aparatu.


Detaljne upute mogu varirati u zavisnosti od tačnog modela vašeg slušnog aparata. Provjerite upute za korištenje vašeg slušnog aparata ukoliko imate nedoumica.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE SLUŠNOG APARATA (ITE – UŠNI MODELI)

Kako uključiti/isključiti vaš ITE - ušni slušni aparat.


Detaljne upute mogu varirati u zavisnosti od tačnog modela vašeg slušnog aparata. Provjerite upute za korištenje vašeg slušnog aparata ukoliko imate nedoumica.

ČIŠĆENJE VAŠEG SLUŠNOG APARATA (ITE – UŠNI MODEL)

Kako pravilno očistiti vaš ITE ušni slušni aparat.


Detaljne upute mogu varirati u zavisnosti od tačnog modela vašeg slušnog aparata. Provjerite upute za korištenje vašeg slušnog aparata ukoliko imate nedoumica.

ZAMJENA FILTERA (ITE – UŠNI MODEL)

Kako zamijeniti filter u vašem ITE ušnom slušnom aparatu.


Detaljne upute mogu varirati u zavisnosti od tačnog modela vašeg slušnog aparata. Provjerite upute za korištenje vašeg slušnog aparata ukoliko imate nedoumica.