Brčko

BRČKO

Slušni centar Widex Brčko nalazi se u ulici Reisa Dž. Čauševića 50,
u blizini JZU Zdravstveni centar Brčko sa dostupnim parkingom.

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 50
Telefon: (049) 580 009 i (062) 347 051
Email: brcko@widex.ba

Radno vrijeme:

  • 9:00 - 17:00