Senzorineuralni gubitak sluha

SENZORINEURALNI GUBITAK SLUHA – ŠTA JE TO?

Senzorineuralna nagluhost događa se kada postoji oštećenje unutrašnjeg uha ili živčanih vlakana na putu od uha do mozga.

Senzorineuralna nagluhost je trajna i može učiniti da čak i najglasniji zvukovi djeluju zamućeno.

Uzroci senzorineuralnog gubitka sluha:

  • Starenje – Starenje je glavni uzrok svih tipova nagluhosti – pa tako i senzorineuralnog tipa.
  • Izloženost buci – Senzorineuralni gubitak sluha može biti izazvan ukoliko ste bili izloženi jakoj buci, što može oštetiti unutrašnje uho.
  • Genetska predodređenost – Novorođenčad mogu naslijediti senzorineuralnu gluhoću od rođenja ili ju razviti kasnije u životu.
  • Oboljenja i stanja – Razna stanja/oboljenja mogu biti uzročnikom senzorineuralnog gubitka sluha kao što je: meningitis, Menierova bolest, akustični neurom, multipla skleroza, kao i malformacije unutrašnjeg uha.
  • Lijekovi – Senzorineuralni gubitak sluha može biti nuspojava nekih lijekova i tretmana u liječenju raka.
  • Povrede glave – Povrede glave mogu dovesti do oštećenja unutrašnjeg uha, što zauzvrat uzrokuje senzorineuralni gubitak sluha.
  • Urođena nagluhost – Injekcije koje se primaju tokom trudnoće, komplikacije pri porodu, prijevremeni porod, kao i nasljedni faktori mogu biti uzrokom senzorineuralnog gubitka sluha kod novorođenčadi.


Liječenje senzorineuralnog gubitka sluha

Ne postoji lijek za senzorineuralni ili zamjedbeni gubitak sluha, ali slušni aparat može pomoći ljudima sa senzorineuralnom nagluhošću da čuju bolje.

Najbolji način za dijagnozu i liječenje senzorineuralnog gubitka sluha jeste da posjetite svog stručnjaka za sluh kako bi vam napravio potpunu evaluaciju sluha.


Dvostrana vs. jednostrana nagluhost

Senzorineuralna nagluhost može zahvatiti jedno ili oba uha. Ukoliko se radi o gluhoći na jedno uho, nazivamo ju "jednostranom senzorineuralnom nagluhošću", dok se nagluhost na oba uha naziva "dvostranom senzorineuralnom nagluhošću".