Različiti stepeni i varijacije gubitka sluha

RAZLIČITI STEPENI I VARIJACIJE GUBITKA SLUHA

Vaš stručnjak za sluh uzeti će u obzir stepen i vrstu vašeg oštećenja sluha prije nego vam predloži slušni aparat koji vam savršeno odgovara.

Tip i stepen gubitka sluha razlikuje se od osobe do osobe, tako da neki slušni aparati mogu raditi bolje za vas od drugih.

Stepeni gubitka sluha

Koliko težak stepen oštećenja odnosno gubitka sluha imate? Stepen vašeg gubitka sluha zavisi od nivoa na kojem ste u stanju čuti zvuk. Vaš stručnjak za sluh zabilježiti će ove nivoe na grafikonu koji se naziva audiogram, kako bi utvrdio vaš stepen oštećenja sluha. Gubitak sluha se često klasificira u sedam stepena: normalni, poneki, blagi, umjereni, umjereno teški, teški i duboki.


Varijacije gubitka sluha

Vaš sluh može oslabiti na jednom ili oba uha. Postoje četiri različite konfiguracije gubitka sluha koje možete očekivati:

  • Bilateralni i unilateralni –Bilateralni podrazumijeva gubitak sluha u oba uha, dok unilateralni ili jednostrani gubitak sluha podrazumijeva gubitak sluha u samo jednom uhu
  • Simetrični i asimetrični – Simetrični gubitak sluha znači da su nivoi gubitka sluha jednaki u oba uha. Asimetrični podrazumijeva različite nivoe odnosno stepene gubitka sluha u vašim ušima
  • Progresivni i iznenadni gubitak sluha – Progresivni gubitak sluha pogoršava se tokom vremena, dok se iznenadni gubitak sluha javi spontano – kao npr. nakon izloženosti jakoj buci. Nakon ovakve situacije posjetite svog stručnjaka za sluh ili ljekara kako bi odmah utvrdili da li imate oštećenje sluha
  • Fluktuirajući i stabilni gubitak sluha – Fluktuirajući gubitak sluha može se popraviti ili pogoršati vremenom, dok stabilni gubitak sluha ostaje isti

KOJI SU TO RAZLIČITI TIPOVI GUBITKA SLUHA?

TIPOVI GUBITKA SLUHA

ODAKLE DOLAZI TA BUKA U MOJIM UŠIMA?

SAZNAJTE VIŠE O TINITUSU