Rad za kompaniju kao što je Widex znači biti dijelom jedne inovativne organizacije sa posvećenim i iskusnim kolegama, u okruženju koje je ponosno na svoju međusobnu saradnju i multidisciplinarnost.

Raditi u Widexu također znači aktivno raditi za bolji sluh i pomagati ljudima sa gubitkom sluha u cijelom Svijetu.

Widex obuvata široko područje djelovanja - od audiološkog istraživanja i razvoja, preko proizvodnje i grafičkog dizajna do svakodnevnog kontakta sa poslovnim partnerima i kupcima. Posljedica ove interdisciplinarnosti je i raznolikost profila naših zaposlenih, za što vjerujemo da je jedna od naših glavnih prednosti i snaga.


Apliciranje za posao u Widex-u

Ukoliko želite da aplicirate za posao u Widexu i mislite da vaša znanja i vještine odgovaraju našim potrebama, molimo vas da kontaktirate vašeg lokalnog distributera.

Widex je u konstantnoj potrazi za kreativnim i stručnim osobljem, te vas pozivamo da pošaljete svoju aplikaciju emailom ili poštom odgovarajućem distributeru.