Participacija

Participacija zdravstvenog osiguranja

Većina zdravstveih osiguranja u Bosni i Hercegovini participira u cijeni slušnog aparata.
Widex slušni aparati Bosna i Hercegovina ugovorni je isporučitelj slušnih aparata, a tačne uvjete kako osigurana osoba ostvaruje pravo na slušni aparat, možete pronaći u svom matičnom Zavodu/Fondu zdravstvenog osiguranja.